ته چین گوشت
گوشت را بصورت درسته در ظرف ریخته و نمک، ادویه، فلفل و پودر جزئیات

 

غذای ایرانی
 
دستورات غذایی فرنگی